April 20, 2020 Hệ thống sấy công nghệ bơm nhiệt (Heatpump)

Hệ thống sấy công nghệ bơm nhiệt (Heatpump)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Heatpump có nguyên lí hoạt động tương tự như máy lạnh nhưng với chu trình ngược lại. Hệ thống sấy công nghệ bơm nhiệt (heatpump) là một hệ thống truyền nhiệt từ khoang ngoài trời sang khoang trong nhà. Theo nguyên lý nén lạnh bằng hơi, hệ thống này sử dụng một hệ […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon