April 29, 2020 Hướng Dẫn Cài đặt biến tần LS IG5A

Hướng Dẫn Cài đặt biến tần LS IG5A

Cài đặt thời gian tăng tốc : Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống => hiện ACC => nhấn Enter (nút tròn ở giữa) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị (Thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới) => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. Cài đặt thời gian giảm tốc […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon