May 7, 2020 Cos Đồng SC từ 4 đến 630

Cos Đồng SC từ 4 đến 630

Đầu Cos Bít SC được dùng để nối dây hoặc cáp điện vào thiết bị chính. Để nối dây và đầu cos, ta cần dùng đến kìm bấm Cos. Nếu dùng cos nhỏ, có thể dùng loại kìm bấm bằng tay, đối với Cos lớn, ta cần dùng đến kìm thủy lực để mối nối được kết […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon