May 7, 2020 Cos Đồng SC từ 4 đến 630

Cos Đồng SC từ 4 đến 630

Đầu Cos Bít SC được dùng để nối dây hoặc cáp điện vào thiết bị chính. Để nối dây và đầu cos, ta cần dùng đến kìm bấm Cos. Nếu dùng cos nhỏ, có thể dùng loại kìm bấm bằng tay, đối với Cos lớn, ta cần dùng đến kìm thủy lực để mối nối được kết […]

Read more
April 25, 2020 Bảng Giá Cos Đồng 2020

Bảng Giá Cos Đồng 2020

Download Bảng Giá Cos Đồng 2020 Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0907.764.966 Email: [email protected] STT MÃ HÀNG DIỄN GIẢI  ĐƠN GIÁ  COS TRÒN SC ( Loại 1 ) 1 Cos 4 (6-8)                               700 2 Cos 6 (6-8)                               800 3 Cos 10 (6-8-10)                            1,000 4 Cos 16 (6-8-10)                            1,300 5 […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon