June 1, 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện – Chương 12, 13

Chương XII. TRẠM THỬ NGHIỆM VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM Điều 115. Rào chắn, khoảng cách an toàn và nối đất 1. Nơi có điện áp từ 1000V trở lên trong trạm thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm phải được cách ly bằng rào chắn. 2. Khoảng cách từ phần dẫn điện của thiết bị thử nghiệm đến rào […]

Read more
0907764966
coffee canister amazon