Ổ Cắm Công Nghiệp Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB

Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 2P+E-16A~63A / IP44

Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Thẳng ABB 2P+E (Ổ Cắm Công Nghiệp ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.

Description

Mã Hàng Diễn Giãi
Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 2P+E-IP44 Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 2P+E-IP44
Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+E-IP44 Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+E-IP44
Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-IP44 Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-IP44
Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 2P+E-IP67 Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 2P+E-IP67
Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+E-IP67 Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+E-IP67
Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-IP67 Ổ Cắm Gắn Âm Dạng Nghiêng ABB 3P+N+E-IP67

Additional information

Nhà Sản Xuất

ABB

Loại Thiết Bị

Ổ Cắm

Nhóm Mã Hàng

2CMA

Nhóm Sản Phẩm

2CMA

Điện Áp

380VAC

Dòng Định Mức

16A, 32A, 63A

Thông Số Khác

IP44, IP67

0907764966
coffee canister amazon