MCCB Formula 3P-50kA-A3S

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-50kA-A3S

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-50kA-A3S 1SDA066562R1  320 50kA
MCCB Formula 3P-50kA-A3S 1SDA066563R1  400 50kA
MCCB Formula 3P-50kA-A3S 1SDA066565R1  500 50kA
MCCB Formula 3P-50kA-A3S 1SDA066567R1  630 50kA
0907764966
coffee canister amazon