MCCB Formula 3P-36kA-A2N

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-36kA-A2N

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-36kA-A2N 1SDA068781R1  150 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A2N 1SDA066782R1  160 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A2N 1SDA066783R1  175 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A2N 1SDA066784R1  200 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A2N 1SDA066785R1  225 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A2N 1SDA066786R1  250 36kA
0907764966
coffee canister amazon