MCCB Formula 3P-36kA-A1N

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-36kA-A1N

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066722R1  20 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066723R1  25 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066724R1  30 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA068760R1  32 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066725R1  40 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066726R1  50 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066727R1  60 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA068771R1  63 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066728R1  70 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066729R1  80 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066730R1  90 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066731R1  100 36kA
MCCB Formula 3P-36kA-A1N 1SDA066732R1  125 36kA
0907764966
coffee canister amazon