MCCB Formula 3P-25kA-A2C

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-25kA-A2C

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-25kA-A2C 1SDA068780R1  150 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A2C 1SDA066776R1  160 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A2C 1SDA066777R1  175 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A2C 1SDA066778R1  200 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A2C 1SDA066779R1  225 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A2C 1SDA066780R1  250 25kA
0907764966
coffee canister amazon