MCCB Formula 3P-25kA-A1C

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-25kA-A1C

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066710R1  20 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066711R1  25 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066712R1  30 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA068759R1  32 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066713R1  40 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066714R1  50 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066715R1  60 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066716R1  70 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066717R1  80 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066718R1  90 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066719R1  100 25kA
MCCB Formula 3P-25kA-A1C 1SDA066720R1  125 25kA
0907764966
coffee canister amazon