MCCB Formula 3P-18kA-A1B

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-18kA-A1B

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066698R1  20 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066699R1  25 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066700R1  30 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA068758R1  32 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066701R1  40 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066702R1  50 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066703R1  60 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066704R1  70 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066705R1  80 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066706R1  90 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066707R1  100 18kA
MCCB Formula 3P-18kA-A1B 1SDA066708R1  125 18kA
0907764966
coffee canister amazon