MCCB Formula 3P-10kA-A1A

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 3P-10kA-A1A

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066511R1  20 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066512R1  25 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066513R1  30 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA068757R1  32 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066514R1  40 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066515R1  50 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066516R1  60 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066517R1  70 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066518R1  80 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066519R1  90 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066520R1  100 10kA
MCCB Formula 3P-10kA-A1A 1SDA066521R1  125 10kA
0907764966
coffee canister amazon