MCCB Formula 2P-30kA-A2N

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 2P-30kA-A2N

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 2P-30kA-A2N 1SDA068778R1  150 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A2N 1SDA066543R1  160 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A2N 1SDA066544R1  175 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A2N 1SDA066545R1  200 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A2N 1SDA066546R1  225 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A2N 1SDA066547R1  250 30kA
0907764966
coffee canister amazon