MCCB Formula 2P-30kA-A1N

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 2P-30kA-A1N

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066497R1  20 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066498R1  25 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066499R1  30 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA068756R1  32 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066500R1  40 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066501R1  50 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066502R1  60 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA068767R1  63 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066503R1  70 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066504R1  80 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066505R1  90 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066506R1  100 30kA
MCCB Formula 2P-30kA-A1N 1SDA066507R1  125 30kA
0907764966
coffee canister amazon