MCCB Formula 1P-25kA-A1N

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB Formula 1P-25kA-A1N

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066686R1  20 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066687R1  25 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066688R1  30 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA068755R1  32 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066689R1  40 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066690R1  50 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066691R1  60 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA068766R1  63 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066692R1  70 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066693R1  80 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066694R1  90 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066695R1  100 25kA
MCCB Formula 1P-25kA-A1N 1SDA066696R1  125 25kA
0907764966
coffee canister amazon