MCCB ABB Formula A2C-18kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB Formula A2C-18kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB Formula A2C-18kA 1SDA068776R1  150 18kA
MCCB ABB Formula A2C-18kA 1SDA066537R1  160 18kA
MCCB ABB Formula A2C-18kA 1SDA066538R1  175 18kA
MCCB ABB Formula A2C-18kA 1SDA066539R1  200 18kA
MCCB ABB Formula A2C-18kA 1SDA066540R1  225 18kA
MCCB ABB Formula A2C-18kA 1SDA066541R1  250 18kA

 

0907764966
coffee canister amazon