MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067550R1 16 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067551R1 20 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067552R1 25 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067553R1 32 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067554R1 40 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067555R1 50 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067556R1 63 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067557R1 80 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067558R1 100 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067559R1 125 50kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2S-50kA 1SDA067560R1 160 50kA
0907764966
coffee canister amazon