MCCB ABB 3P Tmax XT2N-36kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT2N-36kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067000R1 1.6 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067001R1 2 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067002R1 2.5 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067003R1 3.2 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067004R1 4 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067005R1 5 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067006R1 6.3 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067007R1 8 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067008R1 10 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067009R1 12.5 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067010R1 16 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067011R1 20 36kA
MCCBABB3PTmaxXT2N-36kA 1SDA067012R1 25 36kA
0907764966
coffee canister amazon