MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067638R1 16 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067640R1 25 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067641R1 32 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067642R1 40 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067643R1 50 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067644R1 63 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067645R1 80 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067646R1 100 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067647R1 125 120kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2L-120kA 1SDA067648R1 160 120kA
0907764966
coffee canister amazon