MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067594R1 16 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067595R1 20 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067596R1 25 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067597R1 32 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067598R1 40 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067599R1 50 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067600R1 63 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067601R1 80 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067602R1 100 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067603R1 125 70kA
MCCB ABB 3P Tmax XT2H-70kA 1SDA067604R1 160 70kA
0907764966
coffee canister amazon