MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067411R1 32 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067412R1 40 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067413R1 50 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067414R1 63 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067415R1 80 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067416R1 100 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067417R1 125 36kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1N-36kA 1SDA067418R1 160 36kA
0907764966
coffee canister amazon