MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066799R1 16 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066800R1 20 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066801R1 25 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066802R1 32 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066803R1 40 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066804R1 50 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066805R1 63 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066806R1 80 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066807R1 100 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066808R1 125 18kA
MCCB ABB 3P Tmax XT1B-18kA 1SDA066809R1 160 18kA
0907764966
coffee canister amazon