MCCB ABB 1P Formula A1C

MCCB ABB Formula (APTOMAT ABB) Dòng Formula loại 1 Pole, 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole.

MCCB ABB 1P Formula A1C (Bộ Ngắt Mạch Tự Động ABB):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp.
MCCB ABB Formula  Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20A … 630A

Description

MCCB ABB 1P Formula A1C

Nhóm Sản  Phẩm Mã Hàng In Icu
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066486R1 20 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066487R1 25 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066488R1 30 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA068754R1 32 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066489R1 40 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066490R1 50 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066491R1 60 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA068765R1 63 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066492R1 70 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066493R1 80 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066494R1 90 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066495R1 100 18kA
MCCB ABB Formula A1C 1SDA066496R1 125 18kA
0907764966
coffee canister amazon