MCB Mitsubishi BH-D10 4P

MCB Mitsubishi 1P BH-D10 1P /10kA/0.5A-63A

MCB MITSUBISHI BH-D10/1P. BH-D10/2P, BH-D10/3P, BH-D10/4P.

MCB Mitsubishi 1P BH-D10 (CB Tép Mitsubishi):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp và một phần trong mạng lưới điện dân dụng.

Description

Order Code Mã Hàng In HP
D4P-0.5C10N BH-D10 4P 0.5A 0.5A 10kA
D4P-001C10N BH-D10 4P 1A 1A 10kA
D4P-1.6C10N BH-D10 4P 1.6A 1.6A 10kA
D4P-002C10N BH-D10 4P 2A 2A 10kA
D4P-003C10N BH-D10 4P 3A 3A 10kA
D4P-004C10N BH-D10 4P 4A 4A 10kA
D4P-006C10N BH-D10 4P 6A 6A 10kA
D4P-010C10N BH-D10 4P 10A 10A 10kA
D4P-013C10N BH-D10 4P 13A 13A 10kA
D4P-016C10N BH-D10 4P 16A 16A 10kA
D4P-020C10N BH-D10 4P 20A 20A 10kA
D4P-025C10N BH-D10 4P 25A 25A 10kA
D4P-032C10N BH-D10 4P 32A 32A 10kA
D4P-040C10N BH-D10 4P 40A 40A 10kA
D4P-050C10N BH-D10 4P 50A 50A 10kA
D4P-063C10N BH-D10 4P 63A 63A 10kA

 

Additional information

Nhà Sản Xuất

Mitsubishi

Loại Thiết Bị

MCB

Nhóm Sản Phẩm

BH-D10

Nhóm Mã Hàng

D4P

Số Cực

4 Cực

Dòng Cắt

10kA

Điện Áp

380VAC

Dòng Định Mức

0.5A, 1.6A, 10A, 16A, 1A, 20A, 25A, 2A, 32A, 3A, 40A, 4A, 50A, 63A, 6A

0907764966
coffee canister amazon