Cos Chĩa màu Đỏ vàng Xanh Đen

Đầu Cos Bít SC được dùng để nối dây hoặc cáp điện vào thiết bị chính.

Để nối dây và đầu cos, ta cần dùng đến kìm bấm Cos. Nếu dùng cos nhỏ, có thể dùng loại kìm bấm bằng tay, đối với Cos lớn, ta cần dùng đến kìm thủy lực để mối nối được kết nối chặt hơn

Category: Tags: ,

Description

Cos Chĩa màu Đỏ vàng Xanh Đen

Mã Hàng Diễn Giãi
Cos Chĩa 5.5-Đỏ Cos Chĩa 5.5-Đỏ
Cos Chĩa 5.5-Vàng Cos Chĩa 5.5-Vàng
Cos Chĩa 5.5-Xanh Cos Chĩa 5.5-Xanh
Cos Chĩa 5.5-Đen Cos Chĩa 5.5-Đen
Cos Chĩa 2.5-Đỏ Cos Chĩa 2.5-Đỏ
Cos Chĩa 2.5-Vàng Cos Chĩa 2.5-Vàng
Cos Chĩa 2.5-Xanh Cos Chĩa 2.5-Xanh
Cos Chĩa 2.5-Đen Cos Chĩa 2.5-Đen
Cos Chĩa 1.5-Đỏ Cos Chĩa 1.5-Đỏ
Cos Chĩa 1.5-Vàng Cos Chĩa 1.5-Vàng
Cos Chĩa 1.5-Xanh Cos Chĩa 1.5-Xanh
Cos Chĩa 1.5-Đen Cos Chĩa 1.5-Đen

Additional information

Nhà Sản Xuất

Việt Nam

Loại Thiết Bị

Đầu Cos

Nhóm Sản Phẩm

Cos Chĩa

0907764966
coffee canister amazon