Biến Tần LS | Starvert iS7, 3 pha 380~480VAC

Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1

Description

Starvert iS7, 3 pha 380~480VAC

Mã Hàng kW HP A
SV0008IS7-4NO 0.75 1HP Heavy Duty=2.5A
SV0015IS7-4NO 1.5 2HP Heavy Duty=4A
SV0022IS7-4NO 2.2 3HP Heavy Duty=6A
SV0037IS7-4NO 3.7 5HP Heavy Duty=8A
SV0055IS7-4NO 5.5 7.5HP Heavy Duty=12A
SV0075IS7-4NO 7.5 10HP Heavy Duty=16A
SV0110IS7-4NO 11 15HP Heavy Duty=24A
SV0150IS7-4NO 15 20HP Heavy Duty=30A
SV0185IS7-4NO 18.5 25HP Heavy Duty=39A
SV0220IS7-4NO 22 30HP Heavy Duty=45A
SV0300IS7-4NO 30 40HP Heavy Duty=62A
SV0370IS7-4NO 37 50HP Heavy Duty=75A
SV0450IS7-4NO 45 60HP Heavy Duty=92A
SV0550IS7-4NO 55 75HP Heavy Duty=111A
SV0750IS7-4NO 75 100HP Heavy Duty=152A
SV0008IS7-4NOFD 0.75 1HP Heavy Duty=2.5A
SV0015IS7-4NOFD 1.5 2HP Heavy Duty=4A
SV0022IS7-4NOFD 2.2 3HP Heavy Duty=6A
SV0037IS7-4NOFD 3.7 5HP Heavy Duty=8A
SV0055IS7-4NOFD 5.5 7.5HP Heavy Duty=12A
SV0075IS7-4NOFD 7.5 10HP Heavy Duty=16A
SV0110IS7-4NOFD 11 15HP Heavy Duty=24A
SV0150IS7-4NOFD 15 20HP Heavy Duty=30A
SV0185IS7-4NOFD 18.5 25HP Heavy Duty=39A
SV0220IS7-4NOFD 22 30HP Heavy Duty=45A
SV0300IS7-4NOD 30 40HP Heavy Duty=65A
SV0370IS7-4NOD 37 50HP Heavy Duty=75A
SV0450IS7-4NOD 45 60HP Heavy Duty=91A
SV0550IS7-4NOD 55 75HP Heavy Duty=110A
SV0750IS7-4NOD 75 100HP Heavy Duty=152A
SV0900IS7-4SOD 90 125HP Heavy Duty=183A
SV1100IS7-4SOD 110 150HP Heavy Duty=223A
SV1320IS7-4SOD 132 175HP Heavy Duty=264A
SV1600IS7-4SOD 160 215HP Heavy Duty=325A
SV1850IS7-4SOD 185 250HP Heavy Duty=370A
SV2200IS7-4SOD 220 300HP Heavy Duty=432A
SV2800IS7-4SO 285 350HP Heavy Duty=547A
SV3150IS7-4SO 315 400HP Heavy Duty=613A
SV3750IS7-4SO 375 500HP Heavy Duty=731A

Additional information

Nhà Sản Xuất

LS

Loại Thiết Bị

Biến Tần

Nhóm Sản Phẩm

iS7

Nhóm Mã Hàng

SV

Số Cực

3 Phase

Điện Áp

380VAC

Công Suất

5.5 kW

Dòng Định Mức

12A

Tải Biến Tần

Heavy Duty=12A, Normal Duty=16A

0907764966
coffee canister amazon