Biến Tần LS | Starvert iP5A (based on new flatform) 3 pha 380~480VAC

Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1

Description

 

Mã Hàng kW HP A Diễn Giải
SV055IP5A-4NE 5.5KW 7.5HP 12A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV075IP5A-4NE 7.5KW 10HP 16A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV110IP5A-4NE 11KW 15HP 24A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV150IP5A-4NO 15KW 20HP 30A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV185IP5A-4NO 18.5KW 25HP 39A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV220IP5A-4NO 22KW 30HP 45A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV300IP5A-4NO 30KW 40HP 61A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV370IP5A-4O 37KW 50HP 75A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV450IP5A-4O 45KW 60HP 91A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV550IP5A-4O 55KW 75HP 110A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV750IP5A-4O 75KW 100HP 152A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV900IP5A-4O 90KW 125HP 183A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV220IP5A-4NOL 22KW 30HP 45A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC
SV300IP5A-4NOL 30KW 40HP 61A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC
SV370IP5A-4OL 37KW 50HP 75A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV450IP5A-4OL 45KW 60HP 91A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV550IP5A-4OL 55KW 75HP 110A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV750IP5A-4OL 75KW 100HP 152A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV900IP5A-4OL 90KW 125HP 183A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV1100IP5A-4OL 110KW 150HP 223A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV1320IP5A-4OL 132KW 175HP 264A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV1600IP5A-4OL 160KW 215HP 325A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV2200IP5A-4OL 220KW 300HP 432A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV2800IP5A-4OL 280KW 350HP 547A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC
SV3150IP5A-4O 315KW 400HP 613A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV3750IP5A-4O 375KW 500HP 731A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím
SV4500IP5A-4O 450KW 600HP 877A 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím

Additional information

Nhà Sản Xuất

LS

Loại Thiết Bị

Biến Tần

Nhóm Sản Phẩm

iG5A

Nhóm Mã Hàng

SV

Số Cực

3 Phase

Điện Áp

380VAC

Công Suất

5.5 kW

Dòng Định Mức

12A

Tải Biến Tần

Normal Duty=12A

0907764966
coffee canister amazon