Biến Tần LS | Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC

Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1

Category:

Description

Biến Tần LS | Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC
Mã Hàng
Link
kW
HP
A
A
Diễn Giải
Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC
HD
ND
: V/f, sensorless vector control, đã tích hợp bàn phím
SV004iC5-1
SV004iC5-1
0.4KW
1/2HP
2.5A
1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz
SV008iC5-1
SV008iC5-1
0.75KW
1HP
5A
1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz
SV015iC5-1
SV015iC5-1
1.5KW
2HP
8A
1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz
SV022iC5-1
SV022iC5-1
2.2KW
3HP
12A
1 pha, 200~230VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz
0907764966
coffee canister amazon