Biến Tần LS | Loại 3 Pha 220~230VAC

Starvert iE5 1 Pha 200~300VAC :iE5-1
Starvert iE5 3 Pha 200~300VAC : iE5-2
Starvert iC5 1 Pha 200~230VAC :iC5-1

Description

 

Mã Hàng kW HP HD ND Diễn Giải
LSLV0008H100-2CONN 0.75kW 1HP Normal Duty=6A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0015H100-2CONN 1.5kW 2HP Normal Duty=9.6A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0022H100-2CONN 2.2kW 3HP Normal Duty=12A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0037H100-2CONN 3.7kW 5HP Normal Duty=18A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0055H100-2CONN 5.5kW 7.5HP Normal Duty=22A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0075H100-2CONN 7.5kW 10HP Normal Duty=30A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0110H100-2CONN 11KW 15HP Normal Duty=42A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0150H100-2CONN 15KW 20HP Normal Duty=59A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)
LSLV0185H100-2CONN 18.5KW  25HP Normal Duty=69A 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)

Additional information

Nhà Sản Xuất

LS

Loại Thiết Bị

Biến Tần

Nhóm Sản Phẩm

LSLV

Nhóm Mã Hàng

LSLV

Số Cực

3 Phase

Điện Áp

220VAC

Công Suất

2.2 kW

Dòng Định Mức

12A

Tải Biến Tần

Normal Duty=12A

0907764966
coffee canister amazon