May 7, 2020 Cos Đồng SC từ 4 đến 630

Cos Đồng SC từ 4 đến 630

Đầu Cos Bít SC được dùng để nối dây hoặc cáp điện vào thiết bị chính.

Để nối dây và đầu cos, ta cần dùng đến kìm bấm Cos. Nếu dùng cos nhỏ, có thể dùng loại kìm bấm bằng tay, đối với Cos lớn, ta cần dùng đến kìm thủy lực để mối nối được kết nối chặt hơn

Để nối Cos vào thiết bị, ta dùng ốc và tán để kết nối, lựa chọn lỗ đầu Cos cho phù hợp với ốc.

Chất liệu để làm Cos SC là đồng, bên ngoài có tráng kẽm

 

Tên Hàng Mã Hàng Quy Cách Cos Lỗ Bắt Vít
Cos Đồng SC 4.0 (4-6) SC 4.0 (4-6)  SC 4.0 4-6mm
Cos Đồng SC 6.0 (6-8) SC 6.0 (6-8)  SC 6.0 4-6mm
Cos Đồng SC 10 (6-8-10) SC 10 (6-8-10)  SC 10 6-8-10mm
Cos Đồng SC 16 (6-8-10) SC 16 (6-8-10)  SC 16 6-8-10mm
Cos Đồng SC 25 (6-8-10) SC 25 (6-8-10)  SC 25 6-8-10mm
Cos Đồng SC 35 (6-8-10) SC 35 (6-8-10)  SC 35 6-8-10mm
Cos Đồng SC 50 (8-10-12) SC 50 (8-10-12)  SC 50 8-10-12mm
Cos Đồng SC 70 (8-10-12) SC 70 (8-10-12)  SC 70 8-10-12mm
Cos Đồng SC 95 (10-12-14) SC 95 (10-12-14)  SC 95 10-12-14mm
Cos Đồng SC 120 (14-16-18) SC 120 (14-16-18)  SC 120 14-16-18mm
Cos Đồng SC 150 (14-16-18) SC 150 (14-16-18)  SC 150 14-16-18mm
Cos Đồng SC 185 (14-16-18) SC 185 (14-16-18)  SC 185 14-16-18mm
Cos Đồng SC 240 (14-16-18) SC 240 (14-16-18)  SC 240 14-16-18mm
Cos Đồng SC 300 (14-16-18) SC 300 (14-16-18)  SC 300 14-16-18mm
Cos Đồng SC 400 (14-16-18) SC 400 (14-16-18)  SC 400 14-16-18mm
Cos Đồng SC 500 (14-16-18) SC 500 (14-16-18)  SC 500 14-16-18mm
Cos Đồng SC 630 (14-16-18) SC 630 (14-16-18)  SC 630 14-16-18mm
Tagged on:
0907764966
coffee canister amazon